Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Czesław – dotyczy miejskiego parku

Szanowny Panie Burmistrzu, pisze te pytanie w związku z ogłoszonym Budżetem Obywatelskim w Redzie. Czy jest sens stworzenia jakiegoś nowego parku jeśli nie potrafimy lub nie chcemy pielęgnować wybudowanego ładnie położonego Parku Miejskim w Redzie. A to co robimy to jest tylko koszenie trawy kilka razy w roku. Zaczynając od wyjścia od strony ul. Tenisowej zostały posadzone przy ścieżce krzewy które już zdążyły zarosnąć trawą przewyższające ich, dalej stoją smutne uschnięte świerki ( posadzone na podmokłym terenie ?????) oczywiście nie ma komu ich usunąć i nasadzić inne drzewa . Dalej nad rzeczką rosną posadzone wieloletnie kwiaty które kiedyś kwitły ale już też są przerośnięte trawą, ich czas jest policzony i tak można by dużą wyliczać jakie są efekty ( pielęgnacji ???? ) naszego redzkiego parku który był zbudowany dużym kosztem i miał być chlubą naszego miasta Redy. Teraz byłem w Płocku i przechodziłem przez park oczywiście taki nieduży park osiedla Podolszyce, a co zobaczyłem to mnie zaskoczyło ładnie zadbany, krzewy okopane, wypielone pięknie i to jest tylko park osiedlowy. A tak daleko nie szukając to trzeba tylko jechać do Wejherowa i tam właśnie można zobaczyć jak się dba o miejski park co polecam naszym urzędnikom którzy są odpowiedzialni za pielęgnacje parku. Na pewno jest im ciężko wyjść z tak pięknego nowego budynku Urzędu Miasta by sprawdzić jak wygląda nasz park.
Z poważaniem, Czesław.

Szanowny Panie!

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na problem. W odpowiedzi pragniemy wyjaśnić, że wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe na terenie parków miejskich wykonywane są zgodnie z harmonogramem, ustalonym z wykonawcą prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Obszar parku objęty jest regularną kontrolą i w razie konieczności zlecane są dodatkowe prace. W maju usunięto suche drzewa i krzaki, sadzawki czyszczone są regularnie, piasek na „plaży” jest wymieniany a dosadzenia drzew i krzewów wykonane są sukcesywnie.  Trawa jest koszona siedem razy w sezonie.

Wyjaśnić jednak należy, że z uwagi na położenie parku na terenach zalewowych rzeki Redy, część terenu pozostawiona jest w stanie naturalnym, celem zachowania i wzmocnienia skarp, będących naturalną barierą przed ewentualnym podmywaniem terenów zagospodarowanych. To może wpływać na wrażenia estetyczne, jednak jest konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta

Pytanie: Andrzej – Dekomunizacja

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku upływa termin ustawy dekomunizacyjnej. Czy w związku z tym samorząd podjął już jakąś decyzję jeżeli chodzi o zmianę nazwy ulicy Mariana Buczka ? – z poważaniem Andrzej.

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że nazwa ulicy Mariana Buczka zostanie zmieniona na mocy Uchwały Rady Miejskiej, która zostanie podjęta w terminie wskazanym w ustawie. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przesłano do prezesa Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który został upoważniony do przeprowadzenia wśród mieszkańców konsultacji społecznych. Konsultacje odbędą się podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami lokalnej społeczności.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Dominika – Opieka przedszkolna 

Witam.
Chciałabym zapytać o oddział przedszkolny (opieka przedszkolna dla trzylatków) w SP nr w Redzie.
Czy będzie możliwość pozostawienia dziecka tylko na cztery godziny? czy kolejne będą płatne i pracujący rodzic będzie mógł odebrać dziecko ok godziny 16/17-ej?

Szanowna Pani!

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018 oddział przedszkolny dla 3-latków będzie funkcjonował jedynie w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie (ul. Łąkowa 36/38). Zajęcia w ww. oddziale będą się odbywały w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, więc istnieje możliwość pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym na 4 godziny dziennie. Zajęcia będą się odbywały według ustalonego planu zajęć, zatem nie możemy zagwarantować, iż danego dnia dziecko będzie można odebrać między godziną 16 a 17. W szkole nie będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Do powyższego wyjaśniam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego tylko tym dzieciom, zamieszkałym na jej terenie, które zostały zgłoszone do oddziału przedszkolnego w szkole w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do ww. oddziałów w Szkole Podstawowej nr 4 okazało się, że liczba złożonych wniosków przekracza liczbę miejsc w czterech, dotychczas funkcjonujących oddziałach przedszkolnych. Podjęto zatem decyzję o wyremontowaniu i dostosowaniu jednej z sal do przyjęcia w roku szkolnym 2017/2018 dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. W związku z faktem, iż na chwilę obecną szkoła nie dysponuje żadną dodatkową salą, w placówce nie będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jednocześnie pragnę zapewnić, iż w związku z wygaszaniem gimnazjów w ramach reformy ustroju szkolnego i przewidywanym zmniejszeniem liczby oddziałów w Szkole Podstawowej nr 4, tut. organ planuje utworzyć świetlicę dla przedszkolaków od roku szkolnego 2018/2019.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Aleksandra – Kradzież aut

Witam.
W związku z ogromną skalą kradzieży aut w Redzie w ostatnim czasie, głównie Audi (z 30 na 31.03 skradziono znowu Audi spod bloku przy ul. Olimpijskiej 14 w Redzie) zwracam się z zapytaniem czy nie można temu jakoś zapobiec? Może dodatkowe patrole policji w nocy. Są to kradzieże w nocy, głównie nowe osiedla Semeko i Orlexu, z tego co czytałam w Internecie.
Pozdrawiam

Szanowna Pani!

Dziękujemy za nadesłaną informację. Została ona przekazana, celem służbowego wykorzystania, Komendantowi Komisariatu Policji w Redzie. Jednocześnie bardzo Pani dziękujemy za aktywne zainteresowanie sprawami naszego Miasta.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Katarzyna – Naprawa ul. Nowowiejskiego

Szanowny Panie,

Ponownie zwracam się z prośbą o wyrównanie ulicy Nowowiejskiego w Redzie. Ostatni raz czyniliście to Państwo po mojej interwencji jesienią 2016 roku. Zauważyłam, że droga jest wyrównywana jedynie po interwencji mieszkańców. Interesuje mnie, czym spowodowana jest ta opieszałość, ponieważ jeszcze kilka lat temu robiliście to Państwo regularnie.
Katarzyna

 

Szanowna Pani!

Dziękujemy za zgłoszenie. Informujemy, że remonty dróg i ulic w Redzie przebiegają wg ustalonego harmonogramu. W okresie zimowym nie prowadzimy profilowania dróg gruntowych, gdyż uniemożliwiają to warunki atmosferyczne.

Bieżące utrzymanie dróg wykonuje się po ustaleniu ich stanu, na podstawie wizji lokalnej w formie cotygodniowych objazdów terenu. Przyjmowane są również zgłoszenia od mieszkańców, realizowane wg kolejności wpływu.

Z poważaniem
Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Dorota- Fatalny stan ulicy Pogodna

Szanowny Panie Burmistrzu, My, mieszkańcy ulicy Pogodnej, zwracamy się z prośbą
o podjęcie niezwłocznych działań związanych z remontem ulicy Pogodnej.
Prośbę swą motywujemy fatalnym stanem przedmiotowej drogi. Ulica Pogodna na całym odcinku jest dziurawa i pełna kolein. Przejazd tą drogą wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym, latem natomiast potężny kurz unosi się w około. W takich okresach nie jest możliwe dojście do wielu posesji.
Mieszkańcy we własnym zakresie zasypują powstałe dziury i koleiny na ulicy która powinna być przecież remontowana przez gminę Reda. Mamy wrażenie, że zostaliśmy zapomniani przez radnych naszej gminy.
W związku z powyższym liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem,

Mieszkańcy ulicy Pogodnej

Szanowna Pani!

Z przykrością informujemy, że budowa ul. Pogodnej nie jest przewidziana w planie inwestycyjnym na rok 2017.

Jedyne, co możemy zrobić, to poprawić stan nawierzchni w ramach planu bieżącego utrzymania dróg, wykonując profilowanie drogi.  Bieżące utrzymanie dróg wykonuje się po ustaleniu ich stanu, na podstawie wizji lokalnej w formie cotygodniowych objazdów terenu. Przyjmowane są również zgłoszenia od mieszkańców, realizowane wg kolejności wpływu.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Bernard – Brak odpowiedzi na proste pytanie

Trzykrotnie 7 i 17 12.2016 i 6.03.2017 r.prosiłem o informację w sprawie drogi prowadzącej do budynku Lutosławskiego 10. Nie otrzymałem odpowiedzi.na e-maile.

Szanowny Panie!

 

Przede wszystkim serdecznie Pana przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi, lecz z powodu usterki informatycznej mieliśmy problem z przekierowaniem korespondencji do właściwych osób. Problem został już rozwiązany.

W odpowiedzi na sygnalizowany przez Pana problem wyjaśniamy, że pod koniec grudnia 2016 r. (tuż przed pojawieniem się mrozów i opadów śniegu), w następstwie telefonicznych zgłoszeń mieszkańców ul. Lutosławskiego została wyrównana.  W okresie zimowym nie prowadzimy profilowania dróg gruntowych, ponieważ jest to niemożliwe. W dniu 15 marca 2017 r., podczas wizji lokalnej na ulicy Lutosławskiego stwierdzono, że nawierzchnia posiada nieznaczne nierówności, które nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do profilowania dróg przystępujemy sukcesywnie, w kolejności wpływających zgłoszeń, których, jak zawsze o tej porze roku, jest niemało.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Leszek – Remont ulicy Norwida

Jakie są szanse, a jeśli są, to kiedy będzie możliwy remont ulicy Norwida, między ulicami Spokojną a Szkolną / to tylko 120metrów/ ?
Trochę wstyd, by w centrum naszego pięknego miasta był taki zdewastowany kawałeczek ulicy.
A jaki by to był prezent na 50-lecie miasta !!!
Z pozdrowieniami – L.

Szanowny Panie!

Remont odcinka ul. Norwida, między ulicami Spokojną a Szkolną, nie jest ujęty ani w tegorocznym budżecie, ani planie inwestycyjnym. Warunkiem zrealizowania tej inwestycji jest zabezpieczenie w budżecie Miasta kwoty około 210 tys. zł., wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu. Zatem w tym roku nie jest to możliwe.

Proponujemy złożyć w tej sprawie wniosek do budżetu na rok 2018 (co można uczynić np. za pośrednictwem radnego, wnioski są przyjmowane do 15 września), jednak nie stanowi to gwarancji realizacji tej inwestycji.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami naszego Miasta.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Danuta – Chodnik przy ul. Obwodowej

Dzień dobry, mam pytanie o naprawę kolejnych odcinków chodnika przy ul. Obwodowej tj. od Łąkowej w kierunku Aqua sfery. Czy i kiedy planowany jest remont?

Szanowna Pani!

Remont chodnika przy ul. Obwodowej, na opisanym przez Panią odcinku, będzie realizowany w tym roku, jako inwestycja pn. „Przebudowa ul. Obwodowej Etap II: budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ul. Łąkowej do ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Maciej – Zły stan odcinka ul. Poniatowskiego od Norwida do Obwodowej

Dzień dobry,
Piszę w sprawie złego stanu odcinka ulicy Poniatowskiego od skrzyżowania z ulicą Norwida w kierunku Obwodowej.
Obecnie jest to bardzo nierówna gruntowa droga, którą po deszczach, zwłaszcza wieczorem bardzo ciężko przejść nie brudząc sobie całych butów błotem. Jazda autem też nie jest łatwa ze względu na głębokie dziury. Dodatkowo wjazd od Norwida jest dość wąski – jak na publiczną drogę – ze względu na stojący tam słup z oświetleniem i linią NN.
Docelowo przydałoby się też poprawienie oświetlenia tej drogi, bo obecnie na wysokości numeru 66 po zmierzchu jest bardzo ciemno.
Droga jest tak zapuszczona, że służby odśnieżające do zeszłego roku nie pamiętały o istnieniu tego odcinka ul. Poniatowskiego i o przyjazd pługa trzeba było się upomnieć.
Poza tym ciemności oraz zapuszczenie drogi zachęca niektórych do wywożenia różnego rodzaju śmieci na niezagospodarowany teren pod liniami wysokiego napięcia. Często śmiecą też grupki organizujące sobie alkoholowe libacje na rurach ciepłowniczych na końcu ul. Poniatowskiego (przy Obwodowej).
Chciałbym się dowiedzieć, czy i na kiedy jest planowane wyremontowanie tej drogi? Przy opisywanym odcinku stoją trzy zamieszkane domy. Oprócz mieszkańców tych domów użytkują ja oczywiście służby miejskie.
Utwardzenie tej drogi chociażby płytami betonowymi typu YOMB powinno wyraźnie ułatwić poruszanie się po niej.

Przy okazji chciałbym wspomnieć, że w złym stanie jest też ulica Norwida na odcinku od Szkolnej do Cichej. Czy tu też są jakieś plany remontu?

Pozdrawiam,
Maciej

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańskie pytanie informujemy, że teren pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Norwida jest obecnie przedmiotem uzgodnień projektowych pomiędzy Urzędem Miasta a przedstawicielami inwestora, związanych z lokalizacją na tym terenie prywatnej inwestycji o charakterze usługowym. Projekt zakłada przebudowę wspomnianych wyżej ulic, wraz z utworzeniem wjazdów na teren inwestycji, zarówno od strony ul. Poniatowskiego, jak i ul. Norwida. Przebudowa ulic częściowo leżałaby po stronie inwestora.

Podkreślamy, że prowadząc uzgodnienia projektowe kładziemy szczególny nacisk na komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg oraz optymalną organizację ruchu w tym rejonie.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Małgorzata – Zapewnienie opieki przedszkolnej dla 3-latków od 01.09.2017

Witam serdecznie,

Bardzo proszę o informację, czy od 01.09.2017 Reda będzie zapewniała bezpłatne wychowanie przedszkolne dla 3-latków? Jeśli tak, proszę o informację, gdzie taka opieka będzie realizowana oraz jak i od kiedy będzie przeprowadzany proces rekrutacji.

Szanowna Pani!

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie w dniu 1 września 2017 r., Gmina będzie miała obowiązek zapewnienia warunków do realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci 3 – letnie.

W związku z tym, iż na terenie Redy funkcjonują tylko niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, Gmina zorganizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci 3-letnich w oparciu o oddziały przedszkolne, znajdujące się w publicznych szkołach podstawowych.

W przypadku niewystarczającej liczby miejsc dla wszystkich chętnych w oddziałach przedszkolnych, Burmistrz Miasta przeprowadzi otwarty konkurs ofert na dodatkowe miejsca w przedszkolach, do którego będą mogły przystąpić placówki niepubliczne. Ewentualna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji do szkół i do przedszkoli tj. po 31 marca br.

Jednocześnie informuję, iż prawo do skorzystania z wychowania przedszkolnego będzie miało dziecko 3-letnie, zamieszkałe na terenie Redy, którego rodzic/opiekun prawny złoży w określonym terminie rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.  Informacja o terminie rekrutacji pojawi się w lutym br. na stronach internetowych szkół, tablicach ogłoszeń w szkołach. Ponadto, w ww. sprawie można kontaktować się z sekretariatami szkół. Lista zawierająca telefony i adresy stron internetowych wszystkich placówek oświatowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie (www.reda.pl → oświata → placówki oświatowe).

 

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Teresa Kania
Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Bogdan T-27.

Witam Pana Burmistrza! Chcę podziękować, że po długiej batalii jednak powstało długo oczekiwane przejście na ul. Gniewowskiej – skrzyżowanie z ul. Objazdową. Pozostał mały niedosyt. Owszem czujemy się bezpieczniej przy przechodzeniu w miejscu oznakowanym, jednak kultura kierowców to mimo wszystko oddzielny temat. Myślę, że większą uwagę kierowców na to przejście zwróciłby znak T-27 („AGATKA”). Nie są to duże pieniądze, a można zyskać wiele…

Pozdrawiam

Bogdan

Szanowny Panie!

W imieniu Burmistrza bardzo dziękuję za miłe słowa. Istotnie, ustawienie znaku T-27 w opisanym przez Pana miejscu jest zasadne. Jednak nawet taka drobna – wydawałoby się – czynność jak dodanie przy skrzyżowaniu znaku drogowego wiąże się ze sporządzeniem i zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu, do czego Gmina ma zamiar przystąpić. Tak więc, po zakończeniu wymaganych procedur, wspomniane skrzyżowanie zostanie uzupełnione o znak T-27.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Urszula studnie głębinowe.

Witam
Czy jest szansa, że w najbliższym roku mieszkańcy ul. Obwodowej w Redzie (numery 1-12) będą mogli podłączyć się do wodociągów czy pozostaje nam dalsze korzystanie ze studni głębinowych (w naszym przypadku, tj. mieszkańców zamierzających zbudować dom wykopywanie studni)?

pozdrawiam

Urszula

Szanowna Pani!

Dziękujemy za zainteresowanie sprawami lokalnymi. Informujemy, że jeszcze w tym roku planujemy zakończyć prace nad projektem przebudowy ul. Obwodowej wraz z budową sieci wodociągowej.  Gdy projekt uzyska pozwolenie na budowę, Gmina przystąpi do inwestycji, więc istnieje realna możliwość, że sieć wodociągowa na wspomnianym przez Panią odcinku ul. Obwodowej będzie realizowana w roku przyszłym.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Dorota – Bubel rowerowo-pieszy przy Aqua Centrum

Czy mylące oznakowanie dla pieszych i rowerzystów przy Aqua Centrum zostanie rozwiązane? Obecnie, na ciągu pieszym zastosowano kompilacje znaków C-16 z T-22 i dwukolorową nawierzchnię (szara i czerwona kostka). Taka sytuacja powoduje konflikt pieszych i rowerzystów, gdyż stosując się do obowiązującego ruchu prawostronnego, pieszy poruszający się w stronę Rumi, powinien iść po czerwonej kostce (nie ma na niej znaków poziomych P-23). Jadący rowerzyści, nieznający przepisów, pieklą się, że chodzi im się po ich drodze, a pieszy powinien poruszać się po szarej części. Nigdzie w przepisach o RD nie jest powiedziane, że „szary” to pieszy, a „czerwony” kolor to rower. Czy nie można tam zastosować znaków C-13/C-16 z pionowym podziałem oraz znaków P-23?

Ponadto, źle jest oznaczony przejazd rowerowy/ przejście dla pieszych przy rondzie Młyńska/Obwodowa – jadąc od osiedla Kierowca nie ma informacji poprzez znak D-6b, że jest tam przejście i przejazd, postawiono tam znak D-6 mówiący tylko o przejściu, a jest również przejazd.


Z wyrazami szacunku,
Dorota

Szanowna Pani!

Obecne oznakowanie ciągu pieszego przy Aqua Centrum, pod względem przepisów ruchu drogowego, jest poprawne, dopuszczając na istniejących ciągach drogi ruch zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Na chodnikach nie obowiązuje ruch prawostronny, więc piesi i rowerzyści mogą się bezpiecznie wyminąć, z zachowaniem zasady, że pieszy ma pierwszeństwo (art. 11 ustawy Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym).

Na opisanym rondzie Młyńska / Obwodowa / Morska oznakowanie (znaki poziome) rzeczywiście nie odpowiada sytuacji na drodze, w związku z tym Gmina zleci wykonanie nowej organizacji ruchu, uwzględniając wymianę znaków na D-6b.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Dorota – Czyste powietrze dla Pomorza.

Czy są jakieś plany dotyczące projektu Czyste powietrze dla Pomorza.

Dorota

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, że Gmina Miasto Reda opracowała, a Rada Miejska przyjęła, uchwałą nr XXI/202/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. dokument strategiczny pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Redy”. Przedmiotowy dokument opisuje kierunki działań związane z wypełnianiem założeń pakietu klimatyczno-energetycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, planujemy przystąpienie do programu „Czyste Powietrze Pomorza” w kolejnej edycji konkursu. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej urzędu: www.reda.pl , gdyż wszelkie informacje z tym związane będą się tam ukazywać na bieżąco.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Wiesława – Ulica Miodowa w czasie deszczu.

Bardzo proszę przyjechać na ulicę Miodową i zobaczyć jak wygląda w czasie deszczu, mieszkańcy dolnej części ulicy na własny koszt w zeszłym roku naprawili, osoba która nas odwiedzała powiedziała, że może w tym roku coś da się zrobić, po budowie kolejnego domu zostało nawiezione tyle piasku że po pierwszej ulewie w czerwcu woda wlewała się do domu, w tej chwili mamy dyżury, kto pilnuje drogi. Prosimy o pomoc

Wiesława

Szanowna Pani!

Ulewne deszcze spowodowały w Redzie ostatnio wiele szkód, które staramy się na bieżąco usuwać. Na ulicy Miodowej uzupełniono już ubytki nawierzchni, uszkodzone miejsca zasypano, wyrównano i zagęszczono grunt. Prace te wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Plan realizacji utwardzeń tymczasowych zakłada realizację Państwa ulicy w latach 2017 – 2018.
Informujemy jednocześnie o możliwości przyspieszenia realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Redzie nr XLIX/423/2010 z 8 czerwca 2010 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy nr 3/IN/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Aby realizacja inicjatywy była możliwa, udział inicjatora powinien wynosić min. 25%, wysokość dofinansowania ze strony Gminy Miasto Reda uzależniona jest od posiadanych środków. W budżecie na rok 2016 na inicjatywy lokalne zaplanowano środki w wysokości 250 tys. zł brutto. Wnioski są realizowane w kolejności wpływu, do wyczerpania środków w budżecie.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Wiesława – wymaganie utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Chciałabym zapytać czy jest ktoś kto zajmuje się sprawdzaniem i egzekwowaniem czystości co do utrzymywania zwierząt gospodarskich w mieście Reda, mieszkam obok posesji w której trzyma się kury i kaczki, nikt nie przestrzega tam uchwały rady miasta Reda, rozdział 7, fetor wydobywający się z posesji jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców domów obok, zwracanie uwagi nie pomaga, może ktoś przeszedłby się tak po tych ogródkach na obrzeżach miasta po godzinie 12, kiedy od słońca paruje to co jest na podwórku.

Z poważaniem Wiesława

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na pytanie, zadane przez Panią za pośrednictwem strony internetowej tut. Urzędu w dniu 11 lipca 2016 roku, dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich w mieście Reda, w szczególności kur i kaczek, uprzejmie dziękuję na zwrócenie uwagi na opisaną sytuację.

Istotnie, aktualnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, będący załącznikiem nr 1 do Uchwały nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2142, zwany dalej Regulaminem), reguluje powyższą kwestię w ten sposób, że trzymanie na terenie nieruchomości ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików jest dopuszczalne z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 5 m od granicy posesji. Osoba prowadząca taką hodowlę jest zobowiązana zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, oraz zagwarantować – wobec osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich – brak uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki, a także przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych.
Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. W przypadku potwierdzenia faktu nieprzestrzegania w/wym. zapisów Regulaminu, podejmuje się działania zmierzające do wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa.

Prosimy zatem, aby takie zgłoszenie było – w miarę możliwości – precyzyjne, a w szczególności określało konkretne miejsce oraz sposób nieprzestrzegania Regulaminu. To umożliwi pracownikom Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu jego skuteczną weryfikację i ewentualne podjęcie dalszych kroków.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Katarzyna – ul. Nowowiejskiego.

Szanowny Panie,

Proszę o informację w jakim terminie w tym roku zamierzacie Państwo wyrównać nawierzchnię drogową ( piaskową) na ul. Nowowiejskiego w Redzie. Pragnę przypomnieć, że w latach ubiegłych nawierzchnia naszej ulicy była systematycznie wyrównywana przez koparkę. Zaprzestaliście Państwo w momencie , gdy sąsiednia ulica Chopina została wyłożona kostką.

Jednocześnie podkreślę, że po obfitych opadach deszczu, jakie nastąpiły w ostatnim czasie dziury na drodze mogą spowodować uszkodzenie samochodów.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani e-mail z dnia 17 czerwca b.r. informuję, że prace związane z naprawą nawierzchni dróg i ulic podejmujemy w wyniku objazdu służb technicznych, odpowiedzialnych za utrzymania dróg oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców miasta. W bieżącym roku nawierzchnia ul. Nowowiejskiego była już wyrównywana, lecz oczywiście w związku z sygnałem od Pani, w dniu 21 czerwca b.r. została przeprowadzona wizja lokalna i w przeciągu najbliższego tygodnia przystąpimy do naprawy drogi.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Łukasz – Studium zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Moście Błota

Chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie uchwalone studium zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Moście Błota? Są to piękne tereny w rejonach w kierunku których Reda może się rozwijać, a jak na razie wszelkie próby rozbudowy są wstrzymane. Wynika to z braku infrastruktury wod-kan, ale z tego co mi wiadomo PEWiK ma już na ten cel przeznaczone fundusze.

Pozdrawiam,
Przyszły mieszkaniec Redy,
Łukasz

Szanowny Panie!

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reda, obejmujące obszar Moście Błota, zatwierdzone zostało uchwałą nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Redzie w dniu 17 grudnia 2014 roku. W oparciu o ustalenia zawarte w studium, Gmina Miasto Reda przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota), w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/376/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.06.2013r., zmienioną następnie uchwałą nr LII/530/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 08.10.2014r. Obecnie trwają przygotowania do uzgodnienia projektu planu miejscowego. Po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień i opinii, projekt planu wyłożony będzie do publicznego wglądu.

W obrębie Moście Błota w większości występują niezabudowane tereny rolnicze z uwagi na trudne uwarunkowania. Są to tereny hydrogeniczne, intensywnie zmeliorowane. Obszar ten w części objęty jest ochroną z uwagi na lokalizację ujęcia wody podziemnej „Reda”. Z uwagi na takie położenie, istniejące w niedalekim sąsiedztwie domy jednorodzinne (pomimo lokalizacji poza strefami ochronnymi) wymagają wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa), z bezwzględnym nakazem likwidacji istniejących indywidualnych ujęć wody i zbiorników na nieczystości (tzw. szamb). Przez obszar Mościch Błot przebiegają dwa kanały melioracyjne: Kanał Połchowski i Kanał Łyski wraz z siecią rowów melioracji szczegółowych, które na całym obszarze pełnią istotną rolę w kwestii regulacji stosunków wodnych. Tereny te powinny zostać zachowane jako bezinwestycyjne. Ponadto na obszarze tym występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia budynków – zalegające organiczne torfy, płytko występująca woda gruntowa oraz znaczne obszary okresowo podmokłe o ograniczonych możliwościach chłonnych.

Obowiązujące Studium wyznacza tereny wyłączone z zabudowy i są to m.in. tereny zagrożeń przyrodniczych, czyli obszary zagrożenia powodziowego, podtapiane, zmeliorowane. Obszar Mościch Błot prawie w całości zagrożony jest okresowym podtapianiem w czasie roztopów lub długotrwałych, intensywnych opadów deszczu. Na obszarze tym występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Na terenach podmokłych, określonych w ekofizjografii jako kompleksy rolniczo – ekologiczne (poza obszarami zainwestowanymi wraz z bezpośrednim otoczeniem), wprowadza się zakaz zabudowy z nastawieniem na rewaloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej i stymulowanie wzrostu bioróżnorodności (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Woj. Pom. z dnia 28 kwietnia 2010 r. – Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu woj. pomorskiego).

Cały obszar Moście Błota znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 110; gdzie z uwagi na brak gruntów nieprzepuszczalnych, chroniących warstwę wodonośną przed zanieczyszczeniem, na obszarze GZWP Nr 110, postulowane jest:

  • zachowanie maksymalnej powierzchni torfów, ze względu na duże właściwości chłonne,
  • wyprzedzające (przed zainwestowaniem terenu) wykonanie uzbrojenia terenu (w tym przede wszystkim kanalizacji deszczowej),
  • odtworzenie lub utworzenie nowej sieci rowów i kanałów (wraz z obwałowaniami), przejmującej zrzut wód z kanalizacji deszczowej,
  • nie lokalizowanie na tym terenie obiektów zagrażających środowisku lub pogarszającym jego stan,
  • wprowadzenie zakazu składowania i gromadzenia na powierzchni nasypów gruzu,
  • zachowanie dużych powierzchni terenów zielonych.

PEWIK Gdynia informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Mościch Błot, umieszczona została w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018, jednak wymaga ze strony Gminy Miasto Reda wyprzedzającego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, uzyskania na własność terenów pasów drogowych, w których plan miejscowy przewiduje budowę infrastruktury technicznej oraz opracowania koncepcji układu drogowego lub projektu drogowego obejmującego uzbrojenie wodociągowo-kanalizacyjne. Wszystkie te zadania siłą rzeczy muszą być rozłożone w czasie, z uwagi na długotrwałe procedury, określone obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
Iwona Kocińska
Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta w Redzie


Pytanie: Jarosław – Stan techniczny ul. Rzecznej i Zbożowej

Chcę zapytać czy stan techniczny ulic Rzecznej i Zbożowej jest znany osobom odpowiedzialnym za ich utrzymani. Powstałe po zimie dziury w nawierzchni zatykane kruszywem z cegły to jakaś nowa technologia ? Chodnik , a właściwie to wspomnienie które tam pozostało też chyba nikogo nie interesuje? Kiedy ta część miasta doczeka się poprawy/naprawy ?

Pozdrawiam, czekam na odpowiedź.
Jarosław

Szanowny Panie!

Opisany w Pańskim mailu stan techniczny ulic Rzecznej i Zbożowej jest nam dobrze znany. W najbliższym czasie Gmina przystąpi do opracowywania projektu budowlanego przebudowy ulicy Rzecznej – od mostu do ul. Wejherowskiej. Do tego czasu wykonujemy remonty cząstkowe ulicy, starając się doraźnie zabezpieczyć miejsca w najgorszym stanie.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: DOROTA – linia autobusu nr 9

Szanowny Panie Burmistrzu

Liczba mieszkańców Rekowa dolnego zwiększyła się w ostatnich latach radykalnie i dalej rośnie.
Dlaczego nikt nie myśli aby zmienić rozkład autobusu linii nr 9. Rozkład który jest w tej chwili to jakiś koszmar, co drugi autobus kończy bieg na pętli autobusowej Ciechocino.

Mieszkańcy muszą pokonywać kawał drogi na pieszo do domu i szczerze mają już dość tej kuriozalnej sytuacji.

Niezbędne jest przedłużenie każdego kursu autobusu do przystanku Rekowo.

Proszę o ustosunkowanie się do mojego zapytania.

Z poważaniem,
DOROTA

Szanowna Pani!

Samorząd Miasta Redy zdaje sobie sprawę, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości i częstotliwości autobusów tym bardziej, że Reda się rozwija. Mając świadomość zwiększonych oczekiwań mieszkańców i konieczności podjęcia odpowiednich działań, sukcesywnie rozszerzamy sieć komunikacji miejskiej, czego przykładem jest chociażby uruchomienie w styczniu 2015 linii nr 17.

Na terenie Redy funkcjonuje obecnie dwóch przewoźników, są to: ZKM Gdynia dla linii „J” oraz MZK w Wejherowie dla linii pozostałych. Pomimo tego, że koszty organizacji przewozu ponosi Gmina (w tym roku budżetowym jest to około 1 700 tys. zł.), nie możemy sami zmienić rozkładów jazdy.

W kwietniu br. odbyło się robocze spotkanie władz miasta i przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie, na którym omawiano konieczność korekty rozkładów jazdy, w tym również w obrębie Rekowa. MZK zobowiązał się do przygotowania symulacji ewentualnych zmian, co będzie podstawą dalszych analiz. O postępach w sprawie i wszelkich, idących za tym zmianach będziemy informować mieszkańców, m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.reda.pl oraz miejskiego Biuletynu.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Henryk – porozbiórkowe śmieci na ulicy Bukowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Kilka dni temu na ul. Bukową wysypano kolejną porcję przemielonych porozbiórkowych śmieci. To coś, co zalega na naszej ulicy zawiera w sobie potłuczone szkło, zmieloną zaprawę wapienną.itp. Dodatkowo świetnie komponuje się z poprzednio wysypanym przemiałem, w którym dużą część stanowił styropian. Poprzednio tylko resztki styropianu fruwały w powietrzu przy lada podmuchu wiatru a po deszczu grzęźliśmy w kilkucentymetrowym błocie. Teraz nawet bardzo wolno jadący pojazd podnosi tumany kurzu z ulicy. Pył jest wszechobecny. Kiedy te śmieci zostaną zebrane z ulicy i usunięte w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska? Kto za ten poroniony pomysł odpowiada? Sprawą zamierzam zainteresować służby ochrony środowiska.

Z poważaniem,
Henryk

Szanowny Panie!

Informuję, że po otrzymanym od Pana sygnale w sprawie przemielonych odpadów porozbiórkowych na ulicy Bukowej została tam zorganizowana wizja lokalna. Po przeprowadzeniu dokładnych oględzin nie stwierdzono ponadnormatywnych zanieczyszczeń kruszywa, użytego do utwardzenia nawierzchni. W każdym kruszywie tego typu, będącym produktem recyklingu, mogą wystąpić drobne kawałki materiału technologicznie niejednorodnego. Jednak możemy zapewnić, że nawierzchnia ulicy Bukowej jest wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i nie przekracza żadnych norm, nie będąc jednocześnie zagrożeniem dla środowiska.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Magdalena: Grzegorz – Szczepionka przeciw (HPV) rakowi szyjki macicy – czy potrzebna?

Dzień dobry,
W związku z realizowanym przez Miasto programem „przeciwdziałania rakowi szyjki macicy” oraz co raz częstszymi przypadkami rezygnacji z ww. szczepienia, chciałabym zapytać, czy analizowano jakie faktycznie będzie zainteresowanie tym szczepieniem. Szczepionka przeciw HPV nie została dostatecznie przetestowana, nie udowodniono skuteczności tej szczepionki, powikłania poszczepienne mogą być bardzo poważne (paraliż, napady padaczki, zgon) oraz nie są znane długofalowe skutki zastosowania szczepionki. Nie zamierzam szczepić mojej 12-letniej córki. Nie wątpię w Państwa dobre intencje, ale należałoby najpierw przeprowadzić rekonesans, jakie zainteresowanie będzie tą szczepionką zanim wydamy publiczne pieniądze?

Pozdrawiam,
Magdalena

Odnosząc się do Pani zapytania dotyczącego gminnego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, na wstępie chciałabym poinformować, iż szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który jest bezpośrednią przyczyną rozwoju raka szyjki macicy, nie były i nie są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia ani NFZ.

Z uwagi na wysokie koszty szczepionki, po szczegółowym przeanalizowaniu zgłaszanych wniosków w w/w sprawie oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Miasto Reda podjęła decyzję o przystąpieniu do w/w programu.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2009 r. Rada Miejska w Redzie przyjęła do realizacji program zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2014”. Wykonanie uchwały zostało powierzone Burmistrzowi Miasta Redy. W związku z tym, iż zainteresowanie szczepieniami było bardzo duże (ze szczepień korzystało co roku około 80 % uprawnionych) 18 września 2013 r. Rada Miejska w Redzie, uchwałą nr XXXVIII/404/2013, wydłużyła czas realizacji programu do 2017 roku.

Na marginesie chciałabym wskazać, iż przed wprowadzeniem na rynek szczepionki są poddawane rygorystycznej ocenie w badaniach klinicznych przez wiele lat.
Szczepionki zwykle są przeznaczone dla całych wybranych grup wiekowych zdrowej populacji, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Z tego powodu wymagania co do ich bezpieczeństwa stosowania są zaostrzone. Szczepionki są rekomendowane przez instytucje zajmujące się zdrowiem m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Pediatryczne. W chwili obecnej podobne programy szczepień realizowane są w 150 gminach w Polsce.

Ponadto pragnę zauważyć, że szczepienie jest dobrowolne i ma Pani pełne prawo do zadecydowania o zaszczepieniu swojego dziecka.

Pełna informacja o programie przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Reda dostępna jest na stronie internetowej tut. Urzędu – www.reda.pl (w stopce strony →HPV).

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Teresa Kania
Doradca ds. Społecznych i Oświaty


Pytanie: Grzegorz – Zakaz wjazdu

Witam
Proszę mi odpowiedzieć na pytanie…dlaczego ulica Brzozowa od al.Lipowej do skrzyżowania z ulicami (Modrzewiowa, Jesionowa) posiada znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach dla kierowców którzy nie są mieszkańcami Redy? Czy jest to droga prywatna czy droga opłacana przez podatników? Proszę wskazać przepis prawny który pozwala na segregację ludzi na tych lepszych z Redy i tych gorszych. Czy może mieszka tam jakaś ważna osobistość która sobie tak zażyczyła? Pytałem panów policjantów nagminnie kontrolujących ten odcinek drogi dlaczego tak jest….powiedzieli, że nie mają zielonego pojęcia i pokazali gest który oznacza że jest to durne. Proszę odpowiedzieć na moje pytania i nie kasować go ‚przypadkiem’ Sprawę i tak zgłoszę w najbliższym czasie do odpowiednich instytucji.

Pozdrawiam,
Grzegorz

Szanowny Panie!

Ulica Brzozowa, od Al. Lipowej do ul. Wiejskiej, decyzją Burmistrza, w uzgodnieniu z komisją Prawna i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie będzie pozbawiona znaku B1.

Obecnie projekt zmiany organizacji ruchu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji znaki B1 zostaną usunięte.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy