Zaznacz stronę

Spotkania konsultacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris

26-05-2023 | Wyróżnione

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim mieszkańców gminy Władysławowo, Redy, Rumi, Pucka, Gdyni oraz Kosakowa na konsultacje społeczne w ramach “Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa”.

Począwszy od 14 października projekt jest w fazie opracowania przez firmę Databout Sp. z o. o. na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Celem realizacji inwestycji jest usprawnienie ruchu drogowego poprzez utworzenie korytarza łączącego projektowaną Drogę Czerwoną  z terenami tak zwanej Doliny Logistycznej, a następnie tworząc alternatywne połączenie do Władysławowa, co mogłoby usprawnić obsługę transportową miejscowości nadmorskich.

Realizowane konsultacje odbędą się w miejscowościach będących w obszarze oddziaływania inwestycji zgodnie z harmonogramem:

 • miasto Rumia – dn. 05.06.2023r. o godz. 16:30 na Sali w Stacji Kultury, na ul. Starowiejskiej 2,
  Stacja Kolejowa Rumia Główna (biblioteka)
 • gmina Władysławowo – dn. 05.06.2023r. o godz. 19:00 w Sali nr 103 Urzędu Miasta we Władysławowie
  na ul. gen. J. Hallera 19
 • gmina Puck – dn. 06.06.2023r. o godz. 16:30 w Domu Kultury w Żelistrzewie na ul. Lipowej 17
 • gmina Kosakowo – dn. 06.06.2023r. o godz. 19:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu na ul. Pomorskiej 30
 • miasto Gdynia – dn. 12.06.2023r. o godz. 16:30 w Sali Bursztynowej w Centrum Aktywności Seniora
  na ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 • miasto Reda – dn. 12.06.2023r. o godz. 19:00 w Sali w Fabryce Kultury na ul. Łąkowej 59A w Redzie
 • miasto Puck – dn. 13.06.2023r. o godz. 17:00 w MOKSiR Puck Invest Puck, budynek przy stadionie na ul. Lipowej 3

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane uwarunkowania i założenia przebiegu nowej drogi oraz przedstawione trasowane korytarze.

Dodatkowo w dn. 2 czerwca 2023 r. pomiędzy godz. 10:00-15:00 odbędzie się dyżur w Urzędzie Miasta w Redzie, na którym przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzą na pytania związane z procedowanym etapem projektu.

Via Maris Plakat A3

Skip to content