Zaznacz stronę

Wsparcie Gminy Miasto Reda do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe

Aktualności

Urząd Miasta w Redzie informuje, że w dniu 23.08.2021 r. Rada Miejska  Redzie podjęła uchwałę w sprawę przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda”.

Gmina Miasto Reda planuje udzielać wsparcia finansowego przy wymianie tzw. „kopciuchów” osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej. Dofinansowanie będzie dotyczyć zadań zrealizowanych w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu pod nr tel.: 58 738 60 96, 58 738 60 .69

Skip to content