Szczepienia w Redzie

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Punkty szczepień w Redzie:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. ul. Łąkowa 1, 84-240 Reda, tel. 58 678 79 87
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” Spółka z o.o. ul. Osadnicza 5, 84-240 Reda, tel. 58 743 17 20

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 uprzejmie informujemy, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, a także osoby starsze, mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Urząd Miasta w Redzie. Aby zgłosić potrzebę skorzystania z dowozu, należy zadzwonić pod numer 58 738 60 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Więcej informacji www.gov.pl/web/szczepimysie

Klauzula informacyjna w sprawie transportu pacjentów na szczepienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z organizacją transportu na szczepienia, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat @reda.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ reda.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane  w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, rozeznania  potrzeb mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z ww. transportu oraz umożliwienie  mieszkańcom gminy zgłaszania takich potrzeb, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem się na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 5. Posiadają Państwo prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych   Osobowych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, tj. 10 lat.

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku