Zaznacz stronę

Reda od soboty w żółtej strefie

Aktualności, Koronawirus - Informacje

Od 3 października powiat wejherowski znajduje się w żółtej strefie epidemii koronawirusa. Co to oznacza?

STREFA ŻÓŁTA – zasady

W strefie żółtej obowiązuje zakrywanie ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego,
miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązuje limit uczestników zgromadzeń. Wynosi on 150 osób. Z kolei imprezy rodzinne i innego rodzaju spotkania (np. wesela) mogą liczyć maksymalnie 100 osób.

Widownie, takie jak kina, teatry czy obiekty sportowe będą mogły być wypełnione w 25% pojemności. W wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni może uczestniczyć do 100 osób.

W obiektach takich jak parki rozrywki (wesołe miasteczka) na przestrzeni 10m2 może znajdować się nie więcej niż 1 osoba. Dla siłowni oraz klubów fitness obszar ten wynosi na 7 m2 powierzchni na 1 osobę, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

W lokalach gastronomicznych limit klientów wynosi 1 osoba na 4 m2.

Nie zmieniają się zasady funkcjonowania transportu publicznego, handlu, salonów fryzjerskich, hoteli, aquaparków i basenów.

Zwolnienie z zakrywania nosa i ust możliwe jest tylko dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz z trudnościami w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Szczegółowe zasady i obostrzenia znajdują się na stronie internetowej rządu. 

Skip to content