Zaznacz stronę

FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA W REDZIE

Aktualności, Koronawirus - Informacje

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) Burmistrz Miasta Redy informuje, że wykonując zadania publiczne,

Urząd Miasta w Redzie stosuje ograniczenia przy  bezpośredniej  obsłudze interesantów.

Na parterze budynku Urzędu wyznaczone są trzy stanowiska do bezpośredniej obsługi. Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa zaleca się  wcześniejszą, telefoniczną rezerwację terminu wizyty. Lista telefonów do Referatów Urzędu znajduje się na stronie internetowej www.reda.pl oraz jest wywieszona na drzwiach Urzędu.

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Należy pamiętać o obowiązku  zakrywania ust i nosa zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady Ministrów.  Zaleca się nadto korzystać z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów. Pamiętajmy o dezynfekcji rąk.

Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Miasta w Redzie od strony parkingu.

Skip to content