Zaznacz stronę

Podpisano umowę na wykonanie utwardzeń nawierzchni dróg gruntowych

08-04-2019 | Aktualności, Galeria, Galeria 2019

1 kwietnia 2019 r. Gmina Miasto Reda podpisała umowę na wykonanie utwardzeń nawierzchni dróg gruntowych, będących w zarządzie gminnym.

Władze miasta planują, że w tym roku uda się wyremontować około 3 kilometrów dróg. Utwardzenia będą wykonywane za pomocą płyt IOMB. W ramach umowy będą realizowane także prace drogowe w ramach inicjatyw lokalnych.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma ABRUKO Sp. Z o.o z Władysławowa. Umowa kończy się w grudniu 2019 r. Reda planuje wydać w tym roku na ten cel ponad 700 tysięcy złotych.

Mieszkańcy Redy mają możliwość zgłaszania prac drogowych w ramach inicjatywy lokalnej.  Aby realizacja inicjatywy była możliwa, udział inicjatora powinien wynosić min. 25%, wysokość dofinansowania ze strony Gminy Miasto Reda uzależniona jest od posiadanych środków.

Remonty cząstkowe uszkodzonych nawierzchni dróg będących pod zarządem Gminy Miasto Reda są dokonywane na bieżąco, lecz mieszkańcy mogą również zgłaszać zły stan drogi bezpośrednio, do Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie. Po potwierdzeniu ich stanu podczas wizji lokalnej, naprawy będą realizowane w kolejności wpływu. To samo dotyczy złego stanu oznakowania pionowego drogi. Oznakowanie poziome jest odświeżane co roku i – jeśli pogoda pozwoli, powinno zakończyć się do połowy maja.

fot. A. Kunz – UM w Redzie

Skip to content