Zaznacz stronę

Podpisano umowę na „Bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2021”

05-03-2019 | Aktualności, Galeria, Galeria 2019

1 marca 2019 r. Gmina Miasto Reda podpisała umowę na „Bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2021”. 

Zawarcie umowy poprzedziło postępowanie przetargowe, które wygrało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Gdyni.

W Redzie jest około 29 kilometrów kanalizacji deszczowej. Na sieć składają się takie urządzenia, jak rurociągi, studzienki, przepusty, wpusty, trzy przepompownie ścieków i dwa zbiorniki wodne. Wszystkie należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym, bo zaniedbania w tym zakresie grożą m.in. zalaniem ulic.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. dokonywanie przeglądów, czyszczenia i napraw istniejącej sieci. Umowa została zawarta na dwa lata. Wykonawca doskonale zna teren, gdyż wcześniej świadczył już usługi w Redzie.

Kanalizacja deszczowa to sieć, która zapewnia właściwe odprowadzenie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Każda większa inwestycja drogowa rozpoczyna się budową tzw. „deszczówki” lub kontrolą i remontem sieci istniejącej. Tylko w ostatnim roku w Redzie wybudowano 1104 metry bieżące kanalizacji deszczowej, prowadząc dwie inwestycje drogowe, w skład których wchodziły prace związane z siecią. Były to budowa ulicy Kasztanowej i ulicy Polnej.

fot. A. Kunz – UM w Redzie

Skip to content