Zaznacz stronę

Odbiór szkła w rejonie 3a, 3b, 4

Aktualne informacje o odpadach

Firma Sanipor z Gdyni organizuje odbiór odpadów typu szkło z zabudowy jednorodzinnej w Redzie dnia 16 października 2019 roku.

Odbiór odbędzie się w rejonach harmonogramu wywozu odpadów segregowanych o nr 3a, 3b i 4. Pozostałe terminy odbioru szkła w dniach 2 i 30 października nie ulegną zmianie.