Zaznacz stronę

Kajetan Kołodziejski członkiem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

16-10-2019 | Aktualności, Galeria, Galeria 2019

Dnia 15 października Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski powołał IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. W składzie Rady, jako zastępca członka znalazł się dotychczasowy Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie Kajetan Kołodziejski.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej to organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej. Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.  Nadesłane kandydatury były oceniane na podstawie określonych kryteriów m.in. zaangażowania w wolontariat oraz życie społeczności lokalnych, działalność publiczną, osiągnięte wyniki w nauce oraz uzasadnienie własnej kandydatury.

Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 r. W skład Rady IV kadencji wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa).

Skip to content