Zaznacz stronę

Droga Krajowa nr 6️ przejezdna po dwóch pasach ruchu w obu kierunkach!

12-07-2019 | Aktualności, Galeria, Galeria 2019, Reda buduje węzeł integracyjny!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z nadejściem wakacji i wzmożeniem ruchu na krajowej szóstce, ulica Gdańska na wysokości budowanego węzła  integracyjnego jest już przejezdna po dwóch pasach ruchu w obu kierunkach.

Ruch powinien odbywać się bez przeszkód, możliwe są jedynie incydentalne, punktowe utrudnienia w ruchu, które nie powinny trwać dłużej, niż kilka godzin.

Ukończony jest też nowy wjazd w ulicę Młyńską. Z prac drogowych pozostało jeszcze dokończenie lewoskrętów i wyjazdu z ulicy Młyńskiej na ulicę Gdańską. Oprócz tego, aby uruchomić docelową organizację ruchu, brakuje jeszcze wjazdu na teren dworca i nowych przystanków autobusowych. Obecnie prace koncentrują się przed budynkiem dworca, gdzie powstaje m.in. nowy układ drogowy, chodniki, ścieżki rowerowe, mała architektura i zieleń. Zgodnie z umową, roboty budowlane  na węźle integracyjnym przy redzkim dworcu powinny zakończyć się do końca wakacji, kolejne tygodnie przeznaczone będą na procedury odbioru inwestycji.

„Budowa Węzła Integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi” została dofinansowana z Unii Europejskiej w ramach Działania 09.01 Transport miejski – mechanizm ZIT (Osi Priorytetowej
9 Mobilność) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nowy układ węzła przesiadkowego zachęci do korzystania z infrastruktury transportu publicznego,
a przez to zrealizuje cel przedsięwzięcia, jakim jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego.

fot. A. Kunz – UM w Redzie

Skip to content