Zaznacz stronę

Wysokość opłaty od posiadania psa

Aktualności

Właścicielu psa pamiętaj, aby zapłacić do dnia 30 kwietnia 2018 roku opłatę od jego posiadania. Wysokość opłaty od każdego psa wynosi 75,00  zł rocznie.

Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Gminy Miasto Reda:

MILLENNIUM BANK S.A.            70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

W przypadku, gdy nabyto psa po dniu 30 kwietnia danego roku, opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni do dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Redy prowadzi Urząd Miasta Redy.

Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psa należy zgłaszać pisemnie w Referacie Finansowym, w pokoju nr 17.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (58) 678 80 29.

 

 

Skip to content