Zaznacz stronę

Wysokość opłaty od posiadania psa

30-04-2018 | Aktualności

Właścicielu psa pamiętaj, aby zapłacić do dnia 30 kwietnia 2018 roku opłatę od jego posiadania. Wysokość opłaty od każdego psa wynosi 75,00  zł rocznie.

Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Gminy Miasto Reda:

MILLENNIUM BANK S.A.            70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

W przypadku, gdy nabyto psa po dniu 30 kwietnia danego roku, opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni do dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Redy prowadzi Urząd Miasta Redy.

Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psa należy zgłaszać pisemnie w Referacie Finansowym, w pokoju nr 17.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (58) 678 80 29.

 

 

Skip to content