Zaznacz stronę

ROZPOCZĘTO OSTATNI ETAP PRAC NA ULICY OBWODOWEJ

Aktualności, Galeria, Galeria 2018

13 lipca 2018 r. Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński podpisał umowę na realizację III etapu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Obwodowej: budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie do ul. Gdańskiej”. Prace niedawno się rozpoczęły.

Inwestycja jest realizowana przy 50% udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W zakres prac wchodzi budowa 420 metrów chodnika i 217 metrów ścieżki rowerowej. Nowy chodnik będzie wykonany z szarej kostki betonowej, zaś ścieżka z czarnej mieszanki asfaltowo – betonowej. Pomiędzy ścieżką i chodnikiem będzie przebiegać skrajnia z płytek betonowych. Łączna szerokość chodnika i ścieżki rowerowej wyniesie 4 metry. Prace powinny się zakończyć w październiku, pod warunkiem utrzymania się sprzyjającej pogody.

Dodatkowo, na ścieżce rowerowej w okolicach ronda skrzyżowania ulic Obwodowej i Młyńskiej, na odcinku 175 metrów istniejąca nawierzchnia z kostki zostanie wymieniona na mieszankę asfaltowo – betonową.

fot. A. Kunz – UM w Redzie