STYPENDIA BURMISTRZA WRĘCZONE!

19 października, w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Redy. Przyznano łącznie 104 stypendia, w tym: 48 stypendiów sportowych, 33 stypendia artystyczne i 23 stypendia naukowe. Ponadto Burmistrz przyznał 2 stypendia sportowe dla studentów.

Nowości

WYKAZ GN.27.2021 WYKAZ GN.27.2021
WYKAZ GN.26.2021 WYKAZ GN.26.2021