Zaznacz stronę

REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU

21-06-2017 | Aktualności, Galeria, Galeria 2017

Dobiega końca realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie projekt „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. W zajęciach oprócz dzieci uczestniczą także nauczyciele szkoły, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Projekt realizowany jest przez Yacht Club Rewa oraz przez nauczycieli szkoły, którzy w formie wolontariatu uczestniczą w projekcie. Projekt finansowany jest przez Miasto Redę. Kwota dofinansowania udzielona w drodze konkursu na realizację zadań publicznych wynosi 7.000zł.

W miesiącu kwietniu odbył się pierwszy blok zajęć teoretycznych z edukacji żeglarskiej, który prowadzony był przez trenerów Yacht Clubu Rewa w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie. W miesiącu czerwcu dzieci z redzkiej szkoły wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami udawali się wynajętym autobusem do Rewy, gdzie w Yacht Clubie Rewa odbywały się praktyczne zajęcia na żaglówkach klasy Puck na wodach Zatoki Puckiej. Dzieci pływały pod czujnym okiem trenera Janusza Frąckowiaka oraz sztabu współpracowników klubu. Klubowi sternicy prowadząc zajęcia na wodzie przekazywali uczniom praktyczne umiejętności. Zajęcia odbywały się przy bardzo różnych warunkach atmosferycznych, przy dosyć silnym i zmiennym wietrze. Kolejnym elementem projektu było przeprowadzenie Pierwszych Szkolnych Regat Klasy Puck. W sobotę 17 czerwca dziesięć załóg z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów rywalizowało w pierwszych szkolnych biegach. Oficjalnego otwarcia regat dokonali Koordynator zajęć edukacji żeglarskiej, Trener Yacht Clubu Rewa Janusz Frąckowiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Anna Milewska i zaproszeni Goście – Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty i Spraw Społecznych Teresa Kania. W trakcie regat przybyli Goście – Pan Burmistrz i Pani Pełnomocnik uczestniczyli w zawodach pływając na żaglówce z numerem 11 w charakterze obserwatora. W trakcie regat pogoda pokazywała swoje najróżniejsze oblicza. Od bezwietrznej, słonecznej ciszy, poprzez słabą mżawkę aż po ulewny deszcz i podwiewający pod chmury zmienny wiatr. W tych dosyć trudnych warunkach rozegrane zostały pierwsze regaty, podczas których załogi musiały wykazać się wszechstronną wiedzą nabytą podczas wcześniejszych zajęć. Po ciepłym poczęstunku, gdy sędziowie zakończyli podliczanie wyników,  nastąpiło oficjalne podanie wyników regat. I tak w Pierwszych Regatach Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie ścigało się dziesięć żaglówek klasy Puck. Pan Janusz Frąckowiak pełniący obowiązki Sędziego Regat podawał lokaty poszczególnych załóg, natomiast dyplomy i drobne upominki wręczali Pan Burmistrz Krzysztof Krzemiński, Pani Pełnomocnik Teresa Kania oraz Pani Dyrektor Anna Milewska.

Podsumowując Pierwsze Regaty Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, zauważyć można, że zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy wyścigów, którzy w trudnych warunkach pogodowych musieli wykazać się wytrwałością, by pokonać przeciwności natury – niemal bezwietrzną pogodę przeplatającą się z przenikliwym deszczem. Wszystkie załogi pomimo takich przeciwności ukończyły biegi i zachowały zasady czystej sportowej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy szkolnej rywalizacji w ramach projektu „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU” właśnie w dniu dzisiejszym, wykazali się prawdziwą pasją i niezłomnym charakterem. Wszystkim uczestnikom gratulujemy czystej sportowej rywalizacji i wytrwałości wobec sił natury, a przede wszystkim cieszymy się z nabytych umiejętności żeglarskich i zaszczepienia w uczniach i pracownikach Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie żeglarskiego ducha.

Więcej informacji oraz liczne zdjęcia z realizacji projektu „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU” dostępnych jest na stronie internetowej szkoły www.sp5reda.pl

 

Skip to content