Zaznacz stronę

Rządowy Program „Książki naszych marzeń”

15-10-2015 | Aktualności Oświatowe

W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” Gmina Miasto Reda otrzymała z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zakup do bibliotek szkolnych książek niebędących podręcznikami. Dotacja zostanie podzielona i przekazana wszystkim redzkim placówkom oświatowym, w których funkcjonują biblioteki szkolne tj.:

  1. Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 2 170 zł
  2. Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w kwocie 2 170 zł
  3. Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2 170 zł
  4. Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie 1 300 zł

Przekazana kwota dotacji stanowi 80% kosztów realizacji zadania, pozostałe środki finansowe w wysokości 1 956 zł zostały już przekazane szkołom z budżetu Gminy. Nowe książki trafią do bibliotek szkolnych jeszcze w tym roku.

Skip to content