Zaznacz stronę

Wizyta delegacji z Redy na Święcie Plonów w partnerskiej Gminie Awiżenie

01-10-2014 | Aktualności, Galeria 2014

Rejon Wileński na Litwie

27 września 2014 r. Pan Kazimierz Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Koska- Przewodniczący Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Hanna Janiak – Sekretarz Miasta oraz Marek Labuda – Kierownik Referatu Organizacyjnego uczestniczyli jako delegacja Gminy Miasto Reda w corocznym Święcie Plonów na Litwie.

Szesnaście lat temu Miasto Reda zawarło porozumienie o współpracy z Gminą Awiżenie – Rejon Wileński. Od tego czasu gminy współpracują ze sobą i jako partnerzy aktywnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Każdego roku Przedstawiciele z Litwy biorą udział w obchodach Dni Redy, a nasz Samorząd uczestniczy w dożynkach na Litwie. Podczas tych spotkań wymieniamy się doświadczeniami i wspieramy Polaków z Okręgu Wileńskiego.

Podtrzymując partnerskie kontakty delegacja z Redy miała możliwość złożyć kwiaty na Cmentarzu m.in. z grobem Marii z Billewiczów (matki marszałka) i sercem marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie. Na Cmentarzu tym są również groby poległych żołnierzy polskich z l. 1919-1920, z września 1939 r. oraz partyzantów AK, którzy zginęli w Akcji „Ostra Brama” w lipcu 1944 roku.

Redzianie zwiedzali zabytki Wilna m. in. Kościoły pw. Św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Kościół Św. Kazimierza, Bazylikę archikatedralna, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz oddali hołd Matce Boskiej Ostrobramskiej Przedstawiciele Redy uczestniczyli we Mszy Świętej Dziękczynnej w Pikieliszkach oraz korowodzie dożynkowym. W Święcie Plonów okręgu Wileńskiego wzięły udział 23 gminy. Każda z gmin przygotowała i zaprezentowała różnorodne, smaczne dania regionalne. Wszystkie gminy przy konstruowaniu swoich stanowisk wykorzystały dary natury i wykazały się dużą pomysłowością oraz kreatywnością. W uroczystościach tych brali udział także Europarlamentarzyści i posłowie RP. W części artystycznej wystąpił kaszubski zespół folklorystyczny z sąsiedniej gminy Kosakowo.

Podczas całej wizyty delegacja z Gminy Miasto Reda spotkała się z dużą życzliwością i gościnnością mieszkańców okręgu Wileńskiego.

Skip to content