Schemat organizacyjny

BURMISTRZOWI MIASTA PODLEGA:

 • Zastępca Burmistrza
 • Sekretarz Miasta
 • Doradca ds. Społecznych i Oświaty
 • Skarbnik Miasta
 • Radca Prawny
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska *

(*) w zakresie bezpieczeństwa o którym mowa w § 33 pkt 1-6

ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA PODLEGA:

 • Referat Urbanistyki i Architektury
 • Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej *
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 • Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**
 • Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

(*) z wyłączeniem gospodarowania mieszkalnymi zasobami komunalnymi

(**) z wyłączeniem bezpieczeństwa o którym mowa w § 33 pkt 1-6

DORADCY ds. SPOŁECZNYCH I OŚWIATY PODLEGA:

 • Referat Oświaty i Spraw Społecznych
 • Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej *
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Miejski Dom Kultury
 • Samorządowe szkoły

(*) w zakresie gospodarowania mieszkalnymi zasobami komunalnymi

SEKRETARZOWI MIASTA PODLEGA:

 • Referat Organizacyjny
 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Referat Komunalno – Gospodarczy

SKARBNIKOWI MIASTA PODLEGA

 • Referat Podatków i Dochodów
 • Referat Finansów i Planowania

Regulamin Organizacyjny z dnia 3 lutego 2014 r.

Regulamin Organizacyjny z dnia 1 grudnia 2017 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 14 lutego 2017 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 30 września 2015 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 26 listopada 2014 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

Powiązane: