Projekty Unijne

logo_zpodpisemUE_0609

 1. Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeka Reda
 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda
 3. PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO „LEŚNA-CEGIELNIANA” REDA-RUMIA
 4. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie
 5. Inwestuję w przyszłość – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda
 6. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt PO KL „PRZYSTANEK REDA” realizowany przez MOPS Reda.
 7. Program Comenius
 8. Rozwój Cyfrowy Gminy Reda
 9. Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej
 10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 11. Odnawialne Źródła Energii
 12. Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość

FOLDER-INWESTYCJE 2006-2010_Strona_01

Powiązane: