Druki podatkowe!

Ustala się obowiązujące na terenie Miasta Redy wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

IN_01 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały

ZN_1A – załącznik do podatku od nieruchomości o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały

ZN_1B – załącznik do podatku od nieruchomości o danych o zwolnieniach podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych od 2016 r.  Załącznik nr 3 do uchwały

DN_1 – deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych od 2017 r.  Załącznik nr 4 do uchwały

IR_1 – informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 5 do uchwały

ZR_1A – załącznik do podatku rolnego o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2016 r. Załącznik nr 6 do uchwały

ZR_1B – załącznik do podatku rolnego o danych o zwolnieniach w podatku dla osób fizycznych i osób prawnych od 2016 r. Załącznik nr 7 do uchwały

DR_1 – deklaracja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych od 2017r. Załącznik nr 8 do uchwały

IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 9 do uchwały

ZL_1A – załącznik do podatku leśnego o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2016 r. Załącznik nr 10 do uchwały

ZL_1B – załącznik do podatku leśnego o danych o zwolnieniach w podatku dla osób fizycznych i osób prawnych od 2016 r. Załącznik nr 11 do uchwały

DL_1 – deklaracja w sprawie podatku leśnego od osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 12 do uchwały

Uchwała o obowiązujących drukach w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

Deklaracja na podatek od środków transportowych:

Wzór obowiązujący od 13 grudnia 2018 r. – DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1. Wzór obowiązujący od 13 grudnia 2018 r. – DT-1A

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy