Dotacje dla niepublicznych Placówek Oświatowych

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2018 roku w Gminie Miasto Reda
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku w Gminie Miasto Reda

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów – od 1 stycznia 2018 r.

Karta usług

Uchwała nr XL/422/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom, dla których Gmina Miasto Reda jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki do Uchwały nr XL.422.2018 z dnia 28.02.2018 r.