Wielkie sprzątanie rzeki i miasta

Już po raz siódmy Urząd Miejski w Redzie przy współpracy z Fabryką Kultury i Kajakowymi Meandrami zorganizowali społeczną akcję sprzątania brzegów i rzeki Redy oraz wybranych dzielnic miasta.

Tegoroczna akcja sprzątania Redy odbyła się w nieco zmienionej formie w ramach Światowego Dnia Ziemi. Jej celem było uporządkowanie zaśmieconych obszarów rzecznych w Pieleszewie od granicy z Wejherowem, przez ulicę Rzeczną, wiadukt kolejowy do ulicy Kazimierskiej przy stawie rybnym. Akcja sprzątania spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Na starcie pojawili się uczniowie szkół podstawowych, radni miejscy, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie i wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego. Do akcji włączyli się również mieszkańcy, tworzący zgrane grupy rodzinne, przyjacielskie i sąsiedzkie. Ekipy w swoich rejonach posprzątały Park Miejski, Jarą, Obwodową, Garncarską, Mostową, Ciechocino i Rekowo. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w rękawice ochronne i worki foliowe oraz kamizelki odblaskowe.

-Cieszy fakt, że mieszkańcy miasta chętnie włączają się w akcje sprzątania swojej dzielnicy, chcąc w ten sposób pokazać innym obywatelom, że warto dbać o wspólną przestrzeń miejską i środowisko – mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński.

Podczas tegorocznej akcji sprzątania zebrano kilkaset worków śmieci m.in. butelki szklane i plastikowe, opony, styropian, płyty, telewizory i lodówki, które odebrała z wyznaczonych miejsc firma komunalna. Partnerami akcji byli: Urząd Miasta Redy, Fabryka Kultury w Redzie, Kajakowe Meandry i Polski Związek Wędkarski, Koło PZW Nr 126 Reda.

Nowości