Od września startuje Powszechny Spis Rolny

Trwają przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego, który zaczyna się 1 września, a potrwa do 30 listopada 2020 r. Spisem objęte zostaną gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy będą pytani o wielkość areału, czy hodowlę. Na formularzu znajdą się także pytania o szczegóły związane ze sposobami prowadzonej produkcji zwierzęcej i roślinnej. Będzie można spisać się samodzielnie, wypełniając  formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Tu również możliwe są dwa sposoby:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim, w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów w państwach członkowskich Unii Europejskiej wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w roku 2010.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji spisów powszechnych przeprowadzanych w województwie pomorskim udziela Urząd Statystyczny w Gdańsku, pod nr tel. + 58 768 31 00

 

Nowości

WYKAZ GN.13.2020 WYKAZ GN.13.2020