Zmiana terminu odbioru odpadów

Informujemy, że w związku z ustanowionym przez Sejm obowiązkowym dniu wolnym 12 listopada (poniedziałek), firma Sanipor zmuszona jest przesunąć planowane terminy odbiorów odpadów komunalnych.

W okresie od 12 do 18 listopada odbiory odpadów komunalnych zostaną przesunięte o jeden dzień. Odpady z rejonu nr 1 i nr 2, które zgodnie z harmonogramem zabierane są 13 listopada, zostaną odebrane 14 listopada.

Natomiast odpady z rejonu nr 3 i nr 4, które zgodnie z harmonogramem zabierane są 14 listopada, zostaną odebrane 15 listopada, z 15 listopada odebrane 16 listopada, a z 16 listopada odebrane 17 listopada.

Nowości

ZŁOTE GODY 2021 ZŁOTE GODY 2021