STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA REDY – UCZNIOWIE

Miejska Komisja Stypendialna przyznała jednorazowe stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom zamieszkałym w Redzie. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 16.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38

Pełna lista nagrodzonych znajduje się TUTAJ

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH