Dzieci z SP 6 z wizytą w Urzędzie Miasta w Redzie

Dzieci z klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie odwiedziły Urząd Miasta, gdzie przyglądały się codziennej pracy urzędników. Małych gości przywitała Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk.
Wizyta zakończyła się wręczeniem odblasków, bardzo przydatnych jesienią i słodką niespodzianką.

Nowości