WYKAZ

Załącznik  do Zarządzenia

Nr GN. 5.2017 

Burmistrza  Miasta Redy 

z dnia 23 stycznia 2017

WYKAZ

LpOznaczenie nieruchomościPowierzchnia najmu, dzierżawyOpis nieruchomościPrzeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Okres trwania najmuCena

netto/miesięcznie

czynsz najmu

Termin wnoszenia opłatZasady aktualizacji opłat
12345678
1.

2.

3.

Działka gruntowa
nr 691/4 o pow. 1208 m2ul. Gdańska 55obręb 1KW 72151, zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym o pow. 111,12 m2 , w tym:
Lokal użytkowy w w/w budynku wraz z udziałem 1/3 w części wspólnej budynku oraz przynależny grunt wynoszący 1/3 powierzchni działki
Lokal użytkowy

w w/w budynku wraz z udziałem 1/3 w części wspólnej budynku

oraz przynależny grunt wynoszący 1/3 powierzchni działki
Lokal użytkowy

w w/w budynku wraz z udziałem 1/3 w części wspólnej budynku

oraz przynależny grunt wynoszący 1/3 powierzchni działki

       6,49 m2

     26,84 m2

    403,00 m2
 

7,95 m2
26,84 m2

  

403,00 m2

16,16 m2
26,84 m2

403,00 m2

Działka gruntowa o pow. 1209 m2z budynkiem administracyjno-biurowym o pow. 111,12 m2

z 3 lokalami użytkowymi każdy z udziałem 1/3 w części wspólnej budynku oraz udziałem 1/3 w powierzchni gruntu

Działka gruntowaz budynkiem administracyjno-biurowy, w tym:
3 lokale użytkowe, każdy z udziałemw części wspólnej budynku oraz przy-należnym gruntemprzeznaczone na prowadzenie działalności niezarobkowej, obejmującej sferę zadań publicznych charytatywnych, cele kulturalnewychowawcze, opiekuńcze,
cele związane z działalnością organizacji pozarządowych
Do 3 lat(za grunt)0,10 zł netto/m2 rocznie

(za lokal)

0,10 zł netto/m2 rocznie

Określony w umowieWaloryzacja jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego  wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 13 lutego 2017 r.   

Reda,  dnia 23 stycznia 2017 r.

 

Do pobrania –  Wykaz(PDF)