Program „Rodzina Na Plus” będzie kontynuowany w latach 2018-2020

W dniu 29 listopada 2017 roku Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto Reda kontynuowany będzie Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina Na Plus”. Założeniem tego Programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach oraz ze zniżki na bilety okresowe  na dojazd do szkoły i pracy. Do udziału  w Programie jako Partnerzy zaproszeni zostali także lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji członkom rodzin wielodzietnych objętych Programem.

Do Programu może przystąpić rodzina wielodzietna:

 •  w której na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się lub studiuje,
 • która zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Reda.

Uwaga:

Nie jest ważne jaki dochód osiąga rodzina.

Nie jest istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

 Warto uczestniczyć w Programie, ponieważ:

 •  Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
 • Nie ma obowiązku jednoczesnego przebywania całą rodziną w miejscu objętym Programem w danym momencie, aby móc korzystać ze zniżek.
 • Karta pozwala na korzystanie z usług i produktów objętych rabatem, w szczególności umożliwia uzyskanie dofinansowania do ceny imiennego okresowego biletu autobusowego, kolejowego, łączonego na dojazd do pracy lub szkoły.

Dofinansowanie zostanie przyznane ze względu na adres miejsca wykonywania pracy, lub adres siedziby szkoły lub szkoły wyższej, według następujących stawek miesięcznych:

 1. Powiat Wejherowski – 20 zł dla dzieci oraz 40 zł dla rodziców,
 2. Gdynia – 30 zł dla dzieci i rodziców,
 3. Sopot – 40 zł dla dzieci i rodziców,
 4. Gdańsk – 50 zł dla dzieci i rodziców,
 5. Powiat Pucki – 40 zł dla dzieci i 60 zł dla rodziców,
 6. Miejscowości nie wskazane w uchwale – 50 zł dla dzieci i rodziców.

Nowości

FAMILY CUP 2020 FAMILY CUP 2020