Mieszkańcy Redy pożegnali śp. Ks. Infułata Albina Potrackiego.

Pożegnanie przez Kazimierza Okroja

Pożegnanie przez prezydentów Gdańska i Sopotu

Pożegnanie przez włodarzy MTK

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Pani Ewie Perłowskiej, Pani Annie Walk i Panu Łukaszowi Lesner.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020