Zbiórka odpadów

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Urząd Miasta Redy informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku mieszkańcy Redy mogą nieodpłatnie dostarczać na wysypisko w Łężycach odpady komunalne z następujących frakcji:

  1. odpady oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w każdej ilości;
  2. odpady oznaczone kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w każdej ilości;
  3. odpady oznaczone kodem 20 02 01 (odpady zielone) – w każdej ilości;
  4. odpady oznaczone kodem 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – w każdej ilości;
  5. odpady oznaczone kodem 20 01 10 (odzież) oraz 20 01 11 (tekstylia) – w łącznej ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
  6. odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany) 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia),17 01 07 (zmieszane odpady
   z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – w ilości do 2 t na rok kalendarzowy
   (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe;
  7. odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.); 17 03 80 (odpadowa papa), 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03), 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03);17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips) – w łącznej ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
  8. odpady oznaczone kodem 16 01 03 (zużyte opony) w ilości do 4 szt. na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.

  W/W ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ WE WŁASNYM  ZAKRESIE DO PRZEDSIĘBIORSTWA EKO-DOLINA SP Z.O.O.

  ŁĘŻYCE Al. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 W GODZINACH PRACY WYSYPISKA (Poniedziałek – Piątek  6:00-18:00 Sobota 8:00-15:00)

  http://ekodolina.pl/text_pages/pracownicy-dane-kontaktowe,48.html tel. 58 672 50 00odpady oznaczone kodem 20 01 01 (makulatura) – w każdej ilości;


 1. Odpady niebezpieczne

Burmistrz Miasta w Redzie informuje, iż odpady niebezpieczne powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych tj.:

 • przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • świetlówki, żarówki energooszczędne zawierające rtęć
 • resztki farb i lakierów, chemikaliów
 • środki ochrony roślin i owadobójcze
 • tonery z drukarek i kserokopiarek
 • wielkogabarytowe urządzenia AGD: urządzenia chłodzące, zmywarki, prawki, urządzenia klimatyczne, płyty grzejne
 • małogabarytowe AGD odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegarki
 • sprzęt elektroniczny: komputery, drukarki, ksero, kalkulatory, faksy telefony, radia, telewizory, kamery, wiertarki, piły, kosiarki, zabawki elektryczne

 

Mieszkańcy Redy mogą przekazywać do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który zlokalizowano w Redzie M.P.C.K „Koksik” ul. Obwodowa 52 w następujących godzinach:

pon. – piątek 14:00 – 17:00,

sobota 9:00 – 14:00.

ODPADY PRZYJMOWANE SĄ BEZ  ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.


 1. Odpady wielkogabarytowe:

Burmistrz Miasta w Redzie informuje, iż odpady wielkogabarytowe takie jak:

 • stare meble,
 • stolarka budowlana (okna, drzwi),
 • inne przedmioty o dużych rozmiarach,

 

odbierane są 4 razy do roku (wiosną i jesienią) podczas tzw. „wystawek”.

Odpady z poszczególnych ulic są zbierane o wyznaczonej wcześniej porze. Należy je wystawiać przed posesję w dniu poprzedzającym wywóz odpadów, na chodniku w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. 

 

Harmonogram „wiosennej”
zbiórki odpadów wielkogabarytowych→