I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanej nieruchomości:

nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu dzierżawcy,  na okres do 3 lat, położona w Redzie przy ul. Długiej, obr. 2,  stanowiąca działkę o nr 570/17  o powierzchni 84 m2.

     Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, telefon  58 678  80 13 lub  58 678 80 14, strona internetowa www.reda.pl

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020
WYKAZ GN.5.2020 WYKAZ GN.5.2020