Rada Naczelna ZKP obradowała w Redzie

21 czerwca Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego obradowała w Auli Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie. Podczas spotkania Prezes ZKP Łukasz Grzędzicki przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego za 2014 rok. Natomiast Burmistrz Miasta Redy wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej serdecznie zaprosili obecnych przedstawicieli większości z 68 oddziałów ZKP do uczestnictwa w XVII Światowym Zjeździe Kaszubów, który odbędzie się już niebawem, bo 4 lipca w Redzie. Szczegółowo omówiony został Program Zjazdu, który zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta www.reda.pl pod logo Zjazdu Kaszubów oraz na specjalnej stronie http://zjazdkaszubow.pl. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w Zjeździe!

Foto: Michał Kaczmarek

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku