Delegacja z Ukrainy w Redzie

W ramach projektu: "Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę" realizowanego przez Związek Miast Polskich i wybrane samorządy polskie, w dniach od 8 do 12 czerwca na zaproszenie Burmistrza Miasta Redy gościliśmy w Redzie dwuosobową delegację z Ukrainy. Zadaniem Ukraińskich Samorządowców (mer i radny) było zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania na Ukrainie reform decentralizacji. Projekt ten wpisuje się w inicjatywę Prezydenta RP dotyczącą polskiej pomocy dla Ukrainy oraz rządowy program wspierania reform na Ukrainie. Ogólnie pomoc polskich samorządów ma polegać przede wszystkim na przygotowaniu jak najszerszej grupy ukraińskich samorządowców do wdrożenia zaplanowanych reform decentralizacyjnych w kontekście sięgania po dotacje z Unii Europejskiej. Ponadto ma wzmocnić obraz tamtejszego samorządu w oczach społeczeństwa, podnieść jakość, dostępność i efektywność lokalnych usług publicznych, a także ograniczyć zjawiska korupcyjne. Delegacja z Ukrainy wzięła udział w warsztatach dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu przemocy i przeciwdziałaniu narkotykom oraz zapoznała się z wymianą młodzieży i działalnością samorządu szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Redzie. Goście mieli okazję obejrzeć występ koła teatralnego „Koniczynka”, które zajęło I miejsce w XIX – tym Wojewódzkim Konkursie pn. „Baśniowy Galimatias” i otrzymało Nagrodę Wojewody Pomorskiego. Ukraińscy goście zwiedzili redzkie placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz firmy KOKSIK, PEWIK, EKO-DOLINA. Obejrzeli inwestycję drogową wybudowaną ze środków unijnych (droga Cegielniana - Leśna) oraz dofinansowany ze środków unijnych Miejski Park Rodzinny. Goście wzięli także udział w Gali Sportowców. Ciekawymi wydarzeniami były wizyta w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Foto: Iwona Miklewska-Szczygieł

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku