25 Lecie PZERiI o/Reda

Dnia 23 kwietnia w Restauracji „Świnka i Rybka” odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy połączone z Jubileuszem 25 Lecia powstania PZERiI w Redzie. Przewodnicząca Elżbieta Lesner powitała zaproszonych gości oraz członków Związku uczestniczących w spotkaniu integracyjno-kulturalnym. Następnie odczytała referat dotyczący obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Wykorzystując dane statystyczne określiła ilość niepełnosprawnych na Świecie , w Polsce i w naszym Związku w Redzie. W referacie podkreśliła, że inicjatorem tego święta corocznie jest Zarząd Główny PZERiI z Warszawy i uwzględniła motto przewodnie przyjęte na rok 2015 „Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Powołując się na powyższe hasło podkreśliła, iż ludzkie gesty solidarności, troski, bezinteresowne wsparcie wolontariuszy są równie ważne, jak działania ustawodawcze. W miarę naszych możliwości staramy się wspierać osoby niepełnosprawne będące członkami naszego związku. Organizując im różne formy spędzania wolnego czasu dostarczamy im „odrobinę radości życiowej”, która pozbawia ich uczucia osamotnienia, napełnia optymizmem i umacnia ich wiarę we własne siły. Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy zbiegło się z Jubileuszem 25 Lecia powstania PZERiI w Redzie. Przy tej okazji Przewodnicząca w skrócie przypomniała historię naszego związku z 5 letnią przynależnością redzkiego koła do Oddziału PZERiI w Wejherowie oraz moment usamodzielnienia się związku. Następnie przedstawiła krótkie sprawozdanie z 25 Letniej działalności PZERiI. Stwierdziła, że w ciągu tego okresu czasu nie zmieniły się założenia, ani cele dotyczące naszej działalności, ale musimy „iść z duchem czasu” i wskazała osiągnięcia kilku ostatnich lat dotyczące: organizowania wycieczek zagranicznych, wyjazdów do teatrów oraz integracyjnych - połączonych z rehabilitacją, rekreacją i wypoczynkiem. Powstał własny facebook i strona internetowa. Wielkie brawa otrzymał wieloletni przewodniczący Jan Wittbrodt, który był pionierem naszego związku, organizatorem zabaw, wycieczek i w sposób godny przez 22 lata nas reprezentował. Z okazji Jubileuszu nastąpiło wręczenie dyplomów uznania 8 członkom, którzy w szczególny sposób przysłużyli się do rozwoju działalności naszego związku. Następnie przewodnicząca podziękowała wszystkim gościom za przybycie oraz za udzielone nam wsparcie – zarówno słowne jak i finansowe. Nadmieniła, że sponsorem aktualnie odbywającej się podwójnej uroczystości są obecni tu przedstawiciele naczelnych władz miasta Redy, dzięki którym dodatkowo - wszyscy uczestnicy mieli możliwość delektować się wspaniale udekorowanym, przepysznym tortem. Osobne podziękowania były dla władz PCPR za udzielone dotacje z funduszu PFRON i dla Przewodniczącego Rady Miejskiej za organizowane dla nas zabawy karnawałowe w Juracie z okazji „tłustego czwartku”. Następnie głos zabrali goście: Przewodniczący Oddziału Okręgowego Marian Białkowski, Ksiądz kanonik Franciszek Lisiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, Burmistrz Miasta Krzysztof Krzemiński, Prezes S.L. ”Wsparcie”- Genowefa Małyszko, Dyrektor PCPR Iwona Romanowska, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/Reda Bogusław Breza, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożena Natzke. Z okazji naszego Jubileuszu dla całego Związku składali serdeczne życzenia - dalszej owocnej działalności. Na ręce przewodniczącej złożyli dyplomy, kwiaty i statuetkę ze związkowym logo i życzeniami na tabliczce. Dla uświetnienia naszej uroczystości zaprosiliśmy - kabaret „Seniorita” w większości reprezentowany przez członków naszego związku. Na zakończenie był obiad, kawa, ciasto i sprezentowany przez Władze Miasta uroczyście udekorowany - pyszny tort. W spotkaniu naszym uczestniczyło 127 członków i 15 gości. Tekst: Franciszek Ośmiałowski

Foto: archiwum PZERiI

Nowości