Umowa na połączenie drogowe pomiędzy Redą a Rumią

Dnia 4 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33 , została zawarta umowa na realizację budowy układu drogowego od istniejącej ulicy Kosynierów w Rumi do zrealizowanego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie. Umowę podpisali Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta Redy oraz w imieniu konsorcjum budowlanego – Jacek Wicki, w obecności Elżbiety Rogala-Kończak – Burmistrza Miasta Rumi i Adama Kalinowskiego – Koordynatora projektu. Inwestycja ta umożliwi powstanie długo oczekiwanego połączenia drogowego pomiędzy Redą a Rumią - C.H.Auchan

Foto: Reda

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku