Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2014 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz formularz zgłoszeniowy:

Nowości

WYKAZ GN.13.2020 WYKAZ GN.13.2020