Wspólna sesja trzech Rad Miejskich: Lublińca, Łowicza i Redy

18 czerwca 2014 r. w Łowiczu odbyło się posiedzenie uroczystej wspólnej sesji Rad Miejskich Lublińca, Łowicza oraz Redy. Radni miast partnerskich, biorąc pod uwagę wspólne powiązania kulturowe, społeczne i ekonomiczne podczas sesji przyjęli wspólne stanowisko Rad Miejskich. Oświadczyli, że realizując program wymiany i współpracy będą umacniali dalszą wymianę doświadczeń i kontaktów wpływających na rozwój stosunków przyjacielskich między wspólnotami mieszkańców Lublińca, Redy i Łowicza. 19 czerwca 2014 r. samorządowcy z Redy brali udział we mszy Św. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, odprawianej pod przewodnictwem biskupa łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby. Następnie w procesji eucharystycznej uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką, przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej: minister sportu Andrzej Biernat, poseł na Sejm RP Cezary Olejniczak, wojewoda Jolanta Chełmińska i wicewojewoda Paweł Bejda oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stepień. Krzysztof Krzemiński – Burmistrza Miasta oraz Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej reprezentowali Ziemie Kaszubską w regionalnych strojach. Ponadto za Chrystusem w monstrancji podążali parafianie, zespoły liturgiczne, wspólnoty parafialne, stowarzyszenia z chorągwiami i pocztami sztandarowymi, Orkiestra Miejsko-Strażacka i tysiące turystów, w tym radni z Redy. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego procesja Bożego Ciała w Łowiczu została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Krzysztof Krzemiński oraz Kaźmierz Okrój zaproszeni byli na spotkanie z Panem Bronisławem Komorowskim - prezydentem RP.

Foto: H. Janiak

KOLEJNE INDYWIDUALNE, BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I STARTERÓW

Burmistrz Miasta Reda i Powiatowe Centrum Informacyjne w Wejherowie zapraszają obecnych oraz przyszłych Przedsiębiorców, na kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych, indywidualnych konsultacji na temat dotacyjnych i pozadotacyjnych sposobów finansowania działalności gospodarczej.  Spotkanie odbędzie się we wtorek,  24 czerwca 2014r. w godz. 08:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta Reda przy ul. Puckiej 9. Podobnie jak poprzednio, będzie można uzyskać informacje na temat unijnych programów regionalnych i krajowych, samorządowych pożyczek ze środków unijnych oraz samorządowych poręczeń kredytowych.

Konsultacje w Urzędzie Miasta Reda odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

6 czerwca z okazji Dni Miasta Redy, w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której wyróżniono osoby zasłużone dla miasta. Podziękowania otrzymali m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Dyrektor Wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego Andrzej Zieleniewski, Dyrektor PCPR Iwona Romanowska, Dyrektor PUP Grażyna Sobieraj, Dyrektor SANEPiD-u Ewa Banasik, Zastępca Dyrektora PKP PLK Leszek Lewiński, Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Lawer, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Andrzej Papke. Podziękowania trafiły również dla dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych Miasta Redy, pracowników urzędu, przedsiębiorców, oddziałów Caritas, sportowców oraz partnerów programu „Rodzina na Plus”.

Foto: Stanisław Frank

Uwaga – badania mammograficzne

Informujemy, iż w dniach 23-26 czerwca 2014 r. w Redzie będzie można wykonać badania mammograficzne. Mammobus zostanie zaparkowany na parkingu dolnym za Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ul. Łąkowej 1. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1945-1964).

Natomiast Panie nie objęte programem profilaktycznym mogą skorzystać z badań odpłatnie (cena takiego badania to 80,00 zł). Warunkiem koniecznym do wykonania badania w tej sytuacji, jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalności o braku przeciwwskazań do wykonania mammografii.

Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerami:

801 080 007, 58 666 2 444.