Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2014 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

XLIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia 15 lutego 2014 r. o godz. 8.30 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z paragrafem 19 Statutu Miasta Redy XLIII sesja Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 15 lutego br. została przerwana i drugie posiedzenie tej samej sesji odbędzie się  dnia 26 lutego br. o godz.16.00 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie.

porządek obrad