Informacja MOPS Reda

I N F O R M A C J A

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2013/2014

Okres zasiłkowy 2013/2014 rozpoczyna się od 1 października 2013 roku i trwa do 30 września 2014roku.

Czytaj całość→

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku